Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Reactie

Naam osg Piter Jelles (dhr ja van linschoten)
Plaats leeuwarden
Datum 15 oktober 2010

Vraag1

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het bijgevoegde wetsvoorstel en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitwerking van het voorstel in de praktijk.

Bij deze eerste vraag kunt u een algemene reactie geven op de maatregelen.
het is prima, om dit knelpunt zo op te lossen. Vanuit de brede Pabo-opleiding is het mogelijk om leelringen praktijkonderwijs ook breed voor te bereiden op een werktoekomst waar het moet en smal waar het kan.

Vraag2

Ten aanzien van de tweede maatregel wordt u vriendelijk verzocht om voorbeelden van vakken te geven die bij u op school worden gegeven, waarvoor geen lerarenopleiding bestaat.
Hoe wordt met de bevoegdheid voor deze vakken omgegaan? Wat is de bevoegdheid van de docenten die deze vakken geven?
ckv: bij ons vooral gegeven door docenten met een te/ha bevoegdheid
mentorles: bij ons door elke docent gegeven

Vraag3

Kunt u zo precies mogelijk aangeven in welke leerjaren deze vakken worden gegeven?
- In de onderbouw en /of de bovenbouw?
- Vmbo, havo en/of vwo?
- In welke profielen worden de vakken gegeven?
- Wordt in de vakken examen afgenomen?
ckv bovenbouw vmbo geen examenvak
mentorles in alle leerjaren Vmbo geen examenvak

Vraag4

Kunt u aangeven welke opleidingseisen volgens u het best aansluiten bij deze vakken? Welke lerarenopleiding en eventueel welke nascholing zou het meest passend zijn?
minimaal HBO-niveau, specifieke bevoegdhei is niet nodig, wel 1 of 2 of meer modules binnen alle olpeidingen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht