Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Reactie

Naam Gerrit Rietveld College (T.M. Kragten)
Plaats Utrecht
Datum 14 oktober 2010

Vraag1

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het bijgevoegde wetsvoorstel en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitwerking van het voorstel in de praktijk.

Bij deze eerste vraag kunt u een algemene reactie geven op de maatregelen.
Jammer dat het ministerie zich inhoudelijk bezighoudt met onderwijs. Ik lees hieruit dat er geen vertrouwen is dat scholen zelf kunnen zorgen voor kwalitatief goede begeleiding bij deze vakken. Bij het vak Onderzoek en Ontwerpen komt daarbij nog een wantrouwen naar de stichting Technasium, die met haar verplichte certificering zorgt voor uitstekend opgeleide docenten.

Vraag2

Ten aanzien van de tweede maatregel wordt u vriendelijk verzocht om voorbeelden van vakken te geven die bij u op school worden gegeven, waarvoor geen lerarenopleiding bestaat.
Hoe wordt met de bevoegdheid voor deze vakken omgegaan? Wat is de bevoegdheid van de docenten die deze vakken geven?
Bij ons op school worden zowel M&O, als ANW en O&O gegeven. Terwijl M&O gegeven wordt door iemand van de gammasectie en ANW valt binnen de bètasecties, gaat het bij het vak O&O echt om iets compleet anders.
Omdat het bij O&O gaat om competentie-onderwijs is de kern hier het begeleiden van het proces en niet het doceren van de inhoud. Een collega van me vertelde dat hij na ruim 35 jaar lesgeven het begeleiden van een O&O-klas ervaarde als startende docent. Als iemand dit vak verplicht wil koppelen aan bepaalde lerarenopleidingen zegt mij dat, dat diegene geen enkel idee heeft van de inhoud van dit specifieke vak.

Vraag3

Kunt u zo precies mogelijk aangeven in welke leerjaren deze vakken worden gegeven?
- In de onderbouw en /of de bovenbouw?
- Vmbo, havo en/of vwo?
- In welke profielen worden de vakken gegeven?
- Wordt in de vakken examen afgenomen?
Om door te gaan op O&O:
Het vak wordt gegeven op de HAVO en het VWO van klas 1 t/m klas 6. Omdat de opleiding Technasium o.a. als doel heeft meer uitstroom richting bètastudies te genereren mogen alleen leerlingen met een natuurprofiel dit vak kiezen. Deze leerlingen kunnen dan vervolgens ook examen doen in dit vak.

Vraag4

Kunt u aangeven welke opleidingseisen volgens u het best aansluiten bij deze vakken? Welke lerarenopleiding en eventueel welke nascholing zou het meest passend zijn?
Zoals u hebt kunnen lezen vind ik het koppelen van lerarenopleidingen aan O&O absurd. Je zou net zo goed de vraag kunnen stellen welke lerarenopleiding het beste is om een goede manager te worden. Vakinhoud en competenties zijn verschillende eenheden. De bestaande nascholing die de stichting biedt en dus ook verplicht stelt zorgt voor uitstekende O&O-docenten, ongeacht hun bevoegdheid.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht