Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel bevoegdheden VO

Reactie

Naam Zernike College (B van den Berg)
Plaats Haren/Groningen
Datum 13 oktober 2010

Vraag1

Het ministerie van OCW verzoekt u te reageren op het bijgevoegde wetsvoorstel en daarbij in het bijzonder in te gaan op de uitwerking van het voorstel in de praktijk.

Bij deze eerste vraag kunt u een algemene reactie geven op de maatregelen.
het is wenselijk dat voor Technasia de mogelijkheid blijft bestaan dat docenten met een willekeurige onderwijsbevoegdheid voor het VO onderwijs kunnen blijven verzorgen binnen het Technasium. De aanvullende eisen van de Stichting Technasium (scholing in 5 deelgebieden is vereist en moeten voldoende afgesloten zijn) zijn voldoende.
Op deze manier blijft het mogelijk om zo breed mogelijk docenten te betrekken bij de ontwikkeling en het draaiende houden van het Technasium
Indien dit beperkt gaat worden tot docenten met een bepaalde (béta-)bevoegdheid zou dat het einde van het Technasium kunnen betekenen.

Vraag2

Ten aanzien van de tweede maatregel wordt u vriendelijk verzocht om voorbeelden van vakken te geven die bij u op school worden gegeven, waarvoor geen lerarenopleiding bestaat.
Hoe wordt met de bevoegdheid voor deze vakken omgegaan? Wat is de bevoegdheid van de docenten die deze vakken geven?
Onderzoek en Ontwerpen: docenten van verschillende vakrichtingen kunnen dit onderwijs verzorgen mits zij voldoen aan de aanvullende scholingseis van de stichting Technasium.
Het zijn vooral docenten wiskunde, nask, biologie en techniek. Echter ook docenten uit andere vakrichtingen komen sporadisch hun steentje bijdragen.

Vraag3

Kunt u zo precies mogelijk aangeven in welke leerjaren deze vakken worden gegeven?
- In de onderbouw en /of de bovenbouw?
- Vmbo, havo en/of vwo?
- In welke profielen worden de vakken gegeven?
- Wordt in de vakken examen afgenomen?
O&O: van jaar 1 t/m 6
Havo en Vwo
de N-profielen in de bovenbouw
je kunt het ook als examenvak kiezen

Vraag4

Kunt u aangeven welke opleidingseisen volgens u het best aansluiten bij deze vakken? Welke lerarenopleiding en eventueel welke nascholing zou het meest passend zijn?
Willekeurige bevoegdheid als docent (bij voorkeur exact) en scholingseis van de stichting Technasium
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht