Besluit wet seksuele misdrijven

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nieuwleusen
Datum 12 november 2023

Vraag1

U wordt uitgenodigd te reageren op het ontwerpbesluit, of delen daarvan. Op basis van de reacties tijdens de internetconsultatie kan het ontwerpbesluit worden aangepast.
Ik zie geen noodzaak om het woord 'zeden' niet meer in deze betekenis in wet- en regelgeving te gebruiken. Sterker nog het behoud van deze term blijft duidelijk houden dat de misdrijven genoemd in titel XIV niet alleen seksuele delicten zijn, maar eveneens strijdig zijn met de zeden.
Ondanks naamwijziging van titel XIV kunnen verwijzingen daarna in de oude terminologie gehandhaafd blijven. Het gebruik van de term 'zeden' laat zowel de verwijzing als de expliciete strafwaardigheid duidelijk zijn. Om een normerende werking van de modernisering uit te laten gaan (wat zowel de Raad van State als ik graag wil) moet bij verwijzingen naar de seksuele misdrijven duidelijk zijn dat dit zeden misdrijven zijn. In deze is het dus van belang de verwijzende terminologie niet aan te passen.

Ter behoud van de zeden in Nederland strekt mijn advies tot het niet veranderen van deze terminologie.