Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015

Zorg en gezondheid

In het kort

In het ontwerp van het Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015 staan regels over de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb). De ivb vervangt met ingang van 2026 het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Met het besluit komen er regels over onder andere:

  • de manier waarop de ivb wordt berekend;
  • het voorkomen van stapeling met andere eigen bijdragen;
  • uitzonderingen voor cliënten, zodat ze geen ivb hoeven te betalen;
  • de periode waarover de ivb wordt opgelegd;
  • duidelijke termijnen voor het nemen van besluiten over de ivb. 

Daarnaast verandert de manier waarop de eigen bijdragen worden berekend voor beschermd wonen en opvang in het kader van de Wmo 2015 en voor zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Sommige cliënten gaan hierdoor met ingang van 2026 meer eigen bijdrage betalen. Dit staat los van de afschaffing van het abonnementstarief en de invoering van de ivb.

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie8 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties