Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet 2021 en regeling loonkostensubsidie Participatiewet 2021

Reactie

Naam W.P.M. Adriaansen
Plaats Tilburg
Datum 21 juli 2020

Vraag1

Graag vernemen wij uw reactie op het concept-besluit en de concept-regeling.
Er is een goede weg ingeslagen door meer uniformiteit te bewerkstelligen ten aanzien van de loonkostensubsidie.
Wat betreft de betaling van de loonkostensubsidie geef ik u onze ervaringen mee bij WSW Begeleid Werken (artikel 7 WSW). De loonkostensubsidie betalen wij per kwartaal achteraf (in de eerste week van het nieuwe kwartaal). Dat geeft veel minder administratieve rompslomp. Er is bij ons nog nooit een werkgever geweest die dit bezwaarlijk vond. Bovendien kan mijns inziens volstaan worden met een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst en hoeft de werkgever niet iedere maand aan te tonen dat betrokkene medewerker nog steeds werkzaam is in het bedrijf. Bij een ziekmelding no risk polis kan rekening worden gehouden met de doorbetaalde subsidie zoals dat ook bij een ziekmelding no risk van een WSW Begeleid Werken medewerker gebeurt. Het LKS-bedrag kan worden opgegeven bij de ziekmelding.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht