Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit diergeneesmiddelen

AMvB Diergeneesmiddelen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-04-2012
Einddatum consultatie 25-05-2012
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Dieren Voedselkwaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De wet dieren (Kamerstukken II, 31389, nr. 2) heeft het karakter van een kaderwet. Dat houdt in dat voor veel van de onderwerpen waarop de wet ziet, is voorzien in delegatiebepalingen voor het stellen van lagere regelgeving (algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen). Dat heeft als gevolg dat de hoofdelementen van het materiële bouwwerk bij AMvB worden bepaald. De uitwerking en details komen in een ministeriële regeling.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Diergeneeskundigen, houders van dieren, vergunninghouders diergeneesmiddelen, vergunninghouders groot- en kleinhandel, producenten

Verwachte effecten van de regeling

Nauwelijks, want de uitwerking en details komen in een ministeriële regeling. Daarvan zijn wel effecten te verwachten b.v. voor de verkoop van homeopathische diergeneesmiddelen en kleine verpakkingen antibiotica.

Doel van de consultatie

Input van doelgroepen wordt benut om de stakeholders te informeren en te betrekken en de kwaliteit van de AMvB te verhogen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alles.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht