Vaststelling van bekwaamheidseisen voor onderwijsondersteuners in het mbo

Voor onderwijsondersteuners in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die belast zijn met het begeleiden van deelnemers en het geven van instructies aan deelnemers worden bekwaamheidseisen vastgesteld. Er is sprake van vakinhoudelijke, didactische en pedagogische eisen. Met het vastleggen van de eisen krijgen wordt de belangrijke rol van onderwijsondersteuners in het onderwijs erkend

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-05-2017
Einddatum consultatie 07-06-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bekwaamheidseisen vastleggen voor het verrichten van bepaalde, aangewezen werkzaamheden waardoor de kwaliteit van de onderwijsondersteuners in het mbo gewaarborgd kan worden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Onderwijsondersteuners in het mbo die belast zijn met het begeleiden van deelnemers en het geven van instructies aan deelnemers

Verwachte effecten van de regeling

De onderwijsondersteuners in het mbo die de werkzaamheden gaan verrichten waarvoor deze bekwaamheidseisen gelden moeten een diploma hebben van een opleiding waarin de beroepsvereisten zijn onderwezen en geëxamineerd. Voor de zittende onderwijsondersteuners heeft het besluit geen directe gevolgen. Wel kunnen de bekwaamheidseisen als ijkpunt voor hun scholingsbehoefte en bekwaamheidsonderhoud gelden.

Doel van de consultatie

Het informeren van de betrokken partijen zodat zij (inhoudelijk) commentaar kunnen geven op de gestelde bekwaamheidseisen en mogelijke onduidelijkheden kunnen worden hersteld.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen van het besluit.

Meer informatie