Wijziging Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Deze consultatie betreft een wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2016
Einddatum consultatie 15-11-2016
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Basisonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is verhoging van de kwaliteit van de voorschoolse educatie, waardoor peuters met een (risico op) taalachterstand optimaal worden gestimuleerd in hun ontwikkeling

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van het beleid zijn peuters met een (risico op) taalachterstand die deelnemen aan voorschoolse educatie.

De regeling richt zich op houders en op beroepskrachten die werkzaam (willen) zijn in de voorschoolse educatie.

Verwachte effecten van de regeling

Peuters met een (risico op) taalachterstand zullen door een hogere kwaliteit van voorschoolse educatie beter worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en hierdoor een betere start in het basisonderwijs kunnen maken.

Voor houders wordt duidelijker omschreven waar zij zich op moeten richten bij de uitvoering van voorschoolse educatie. Dit zal leiden tot meer duidelijkheid en een betere borging van de kwaliteit van voorschoolse educatie.

Voor beroepskrachten die werkzaam (willen) zijn in de voorschoolse educatie stelt het besluit duidelijkere en specifiekere eisen aan de gevolgde opleiding of scholing. Hierdoor zullen de beroepskrachten meer kwaliteit leveren waardoor peuters meer worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden vooraf te betrekken bij het Besluit en eventuele input mee te kunnen nemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen

Meer informatie