Besluit op de Jeugdverblijven

De consultatie betreft het Besluit op de Jeugdverblijven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2015
Einddatum consultatie 04-08-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de Wet op de jeugdverblijven zijn kwaliteitseisen geformuleerd waar jeugdverblijven aan moeten voldoen. In dit besluit zijn deze kwaliteitseisen nader geconcretiseerd om duidelijkheid te creëren voor zowel de jeugdverblijven, de gemeenten met jeugdverblijven als de GGD-inspecteurs.


Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Jeugdverblijven, gemeenten met jeugdverblijven en de GGD-inspecteurs.

Verwachte effecten van de regeling

Dit besluit dient als handvat voor de jeugdverblijven om te voldoen aan de wet, en voor gemeenten en inspecteurs om toezicht te houden op de jeugdverblijven.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorgestelde besluit;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud ter verbetering van het voorgestelde besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen van het ontwerpbesluit reageren.

Meer informatie

  • IAK vragen Besluit op de Jeugdverblijven