Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddelentekorten

De consultatie gaat over een wijziging van het Besluit zorgverzekering. In het Besluit zorgverzekering wordt geregeld welke zorg er onder de dekking van de basisverzekering valt. Onder de dekking vallen aangewezen geneesmiddelen die door de apotheek worden verstrekt. Er kan zich een tijdelijk tekort voordoen van die geneesmiddelen. Sommige tekorten kunnen worden opgevangen door niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen te importeren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
16-12-2016
Einddatum consultatie
20-01-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen
Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van het ontwerpbesluit is ervoor te zorgen dat de kosten van vervangende niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen die worden geïmporteerd bij sommige geneesmiddelentekorten, onder de dekking van de zorgverzekering vallen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het ontwerpbesluit is vooral van belang voor patiënten, apothekers en zorgverzekeraars die met bepaalde geneesmiddelentekorten te maken krijgen.

Verwachte effecten van de regeling

Het belangrijkste effect is dat patiënten, apothekers en/of zorgverzekeraars de kosten van vervangende medicijnen bij sommige geneesmiddelentekorten niet uit eigen middelen hoeven te betalen.

Doel van de consultatie

Deze consultatie kent twee doelen:
a. het informeren van de samenleving over het voorgestelde besluit;
b. het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Er kan worden gereageerd op het gehele ontwerpbesluit.

Meer informatie

Acties

Delen regeling