Besluit breed moratorium

Reactie

Naam Zorginstituut Nederland (R Langenberg)
Plaats Diemen
Datum 4 juli 2016

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van dit conceptbesluit reageren.
Geachte heer/mevrouw,

Namens Zorginstituut Nederland vragen wij in het bijzonder uw aandacht voor de samenhang van dit moratorium met de wanbetalersregeling in de Zorgverzekeringswet.
Binnen de wanbetalersregeling wordt al op ruime schaal door zorgverzekeraars gebruikt gemaakt van de zogeheten Stabilisatieovereenkomst. Hiermee worden alle lopende incassomaatregelen door de zorgverzekeraar, het Zorginstituut en het CJIB bevroren. Deze figuur heeft als extra tegemoetkoming naar de burger het voordeel dat men gedurende de stabilisatieperiode voor opkomende maanden niet de hoge bestuursrechtelijke premie, maar de normale nominale premie verschuldigd is. Naast bevriezing zorgt dit direct voor verlaging van de maandlasten.
In de meeste gevallen waar het moratorium toegepast zal worden, zal tevens sprake zijn van wanbetaling zorgpremie. Graag willen wij geborgd zien dat dan tevens de bestaande figuur van de Stabilisatieovereenkomst toegepast wordt (met voordeel voor de burger).
Voor de uitvoering van de wanbetalersregeling zorgpremie zal dat gevolgen (kunnen) hebben. Om die reden vragen wij u om ons via VWS een verzoek om een Uitvoeringstoets te sturen. Vanuit het Zorginstituut kunnen wij dan in overleg met zorgverzekeraars en het CJIB de precieze gevolgen daarvan in beeld brengen.

Met vriendelijke groet,
Zorginstituut Nederland
Rémi Langenberg, adviseur
RLangenberg@zinl.nl
020 797 8640