Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit breed moratorium

Reactie

Naam Federatie Opvang (C.M. Compier)
Plaats Amersfoort
Datum 4 juli 2016

Vraag1

U kunt op alle onderdelen van dit conceptbesluit reageren.
Internetconsultatie:De Federatie Opvang heeft kennis genomen van het “Besluit breed moratorium”. Met dit voorstel wordt een belangrijke stap gezet om een tijdelijke afkoelingsperiode mogelijk te maken. De met het moratorium te realiseren tijdelijke afkoelingsperiode, moet de schuldenaar en schuldhulpverlener de noodzakelijke rust geven om, in samenspraak met de schuldeisers, de nodige stappen te kunnen zetten om tot een stabiele financiële situatie te komen.De Federatie Opvang onderschrijft het doel, maar constateert tegelijkertijd dat er een groep mensen met complexe schulden is, die hier niet voor in aanmerking komt. Wij vragen uw aandacht speciaal voor deze groep.In Nederland zijn er jaarlijks zo ‘n 70.000 mensen die een beroep moeten doen op de instellingen voor Maatschappelijke Opvang en Vrouwen Opvang. Zowel in de Maatschappelijke Opvang als de Vrouwen Opvang zijn er veel cliënten met problematische schulden. In de Maatschappelijke Opvang gaat het vrijwel altijd om mensen met complexe schulden, die als gevolg van deze schulden, vaak in combinatie met andere problematiek, dakloos zijn geworden of dakloos dreigen te worden.Het aantal mensen dat zich meldt bij de Maatschappelijke Opvang neemt nog steeds toe. De behoefte aan een adempauze ook. Het moratorium, zoals beschreven in dit besluit, voorziet in veel gevallen niet in een adequate oplossing voor deze groep. Als de financiële instabiliteit bijvoorbeeld in hoge mate het gevolg is van in de persoon gelegen factoren (zoals verslavingsproblematiek), dan moet dit aspect eerst op orde gebracht worden, voordat een Breed Moratorium aan de orde kan zijn.In het voorstel staat voorts als voorwaarde vermeld dat de schuldhulpverlener eerst zelf alle mogelijke moeite moet hebben gedaan, voordat hij een verzoek tot een moratorium indient. In het besluit wordt het moratorium gezien als Ultimum Remedium. In de praktijk is eerder ingrijpen vaak wenselijk. Bijvoorbeeld als het gaat om een op handen zijnde huisuitzetting. Veel mensen met schulden melden zich pas als de huisuitzetting aan de orde is. In dergelijke gevallen ontbreekt de tijd om alle schuldeisers te benaderen en de reactie af te wachten. Ook voor deze situatie moet een oplossing gevonden worden. De Federatie Opvang pleit er daarom voor dat het Moratorium al eerder ingeroepen kan worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht