Besluit beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen BES

In grensoverschrijdende situaties kan het voorkomen dat een werknemer zowel in het Caribische (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) als in het Europese deel van Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. In deze algemene maatregel van bestuur wordt dubbele verzekering en premieheffing voorkomen door de kring van verzekerden in Caribisch Nederland te beperken, waardoor voornoemde werknemer alleen voor de Nederlandse werknemersverzekeringen is verzekerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-05-2017
Einddatum consultatie 14-06-2017
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Werkloosheid Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In grensoverschrijdende situaties kan het voorkomen dat een werknemer zowel in het Caribische (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) als in het Europese deel van Nederland verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Dit is het geval als een werknemer in dienst is bij een in Nederland gevestigde werkgever en deze werknemer tijdelijk werkzaamheden verricht in Caribisch Nederland. In deze algemene maatregel van bestuur wordt dubbele verzekering en premieheffing voorkomen door de kring van verzekerden in Caribisch Nederland te beperken, waardoor voornoemde werknemer alleen voor de Nederlandse werknemersverzekeringen is verzekerd.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemer die in dienst is bij een in Nederland gevestigde werkgever en die zijn werkzaamheden tijdelijk verricht op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Verwachte effecten van de regeling

In deze algemene maatregel van bestuur wordt dubbele verzekering en premieheffing voorkomen door de kring van verzekerden in Caribisch Nederland te beperken, waardoor voornoemde werknemer alleen voor de Nederlandse werknemersverzekeringen is verzekerd.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is het verzamelen van reacties over de inhoud van de algemene maatregel van bestuur.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle onderdelen.