Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Invoering van een depositogarantiestelsel op de BES-eilanden

Met het onderhavige besluit wordt voorzien in de invoering van een depositogarantiestelsel voor spaartegoeden op de BES-eilanden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
01-04-2017
Einddatum consultatie
13-05-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Financiën
Onderwerpen
Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit voorziet in invoering van een depositogarantiestelsel voor spaarders op de BES-eilanden. Door het BES-DGS worden spaartegoeden gegarandeerd tot een bedrag van ten hoogste USD 6000 die door ingezetenen van de BES worden aangehouden bij banken die hun zetel hebben in de BES of die door middel van een bijkantoor op de BES actief zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ingezetenen van de BES-eilanden, banken actief in de BES en de toezichthouder.

Verwachte effecten van de regeling

Zie voor een beschrijving van de effecten van de regeling de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belanghebbenden geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen en wordt eenieder de mogelijkheid geboden daarop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van het voorstel en de toelichting

Acties

Delen regeling