Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren

Verkeer

In het kort

De Beleidslijn grote rivieren is erop gericht de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Om deze reden schrijft de beleidslijn voor in welke gevallen je wel en niet mag bouwen in het rivierbed. 

Voor de Limburgse Maasvallei is in 2020 afgesproken dat wanneer een dijk aan de norm voldoet, het gebied achter de dijk niet langer onder de beleidslijn hoeft te vallen. In andere delen van Nederland is dit al het geval. 

Met het ter consultatie voorliggende wijzigingsbesluit vervallen de eerste gebieden uit de beleidslijn achter de dijk, omdat de dijk aan de norm voldoet. Hiermee is het in die gebieden niet langer noodzakelijk om bij een geplande bouw een vergunning van Rijkswaterstaat aan te vragen. 

Wat is het doel?

De Beleidslijn is erop gericht bouwen in het rivierbed zoveel mogelijk te voorkomen. Daarmee blijft het in de toekomst mogelijk om rivierverruiming door verbreding en verlaging uit te voeren. Daarmee draagt de Beleidslijn bij aan het veilig houden van Nederland. 

Uw reactie

U kunt tot en met 13 november 2023 via deze website reageren op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit van de Beleidsregels grote rivieren. 

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties