Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025-2030

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 23 mei 2024

Vraag1

• Verwacht u dat het beleidsprogramma effect zal hebben op u of uw organisatie?
• Vindt u de gestelde beleidsdoelen haalbaar en uitvoerbaar?
• Heeft u nog andere suggesties, opmerkingen of ideeën over textiel die u wilt delen?
• Bent u het eens met de onderwerpen die zijn gekozen of mist u nog onderwerpen?
- In het beleidsprogramma staat als doelstelling voor 2030: De gegenereerde hoeveelheid textielafval kg/per capita/per jaar is gedaald naar 10 kilo. En voor 2035 is dat 8 kilo.
Binnen de UPV is er een focus op textiel dat nu in het restafval beland in de textielinzameling te krijgen. Wanneer het percentage van 60% in het restafval daalt en in de textielinzameling komt, zal het percentage juist kunnen stijgen. Is daar rekening mee gehouden in het bepalen van de doelstelling?

- de overheid steunt project en organisaties die problemen in de textielindustrie aanpakken in productielanden en in waardeketens. Zijn dit bestaande bestaande organisaties of is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven?

- Er staan mooie ambities en doelen in op textielrecycling. Binnen Nederland hebben we prachtige bedrijven die bijdragen deze doelstellingen te behalen. Waar niet over gerept wordt is het percentage niet herdraagbaar textiel wat in Nederland vezel-tot-vezel gerecycled moet worden. Het zou wenselijk zijn om te vermelden dat dit (deels) in Nederland moet gebeuren wanneer de mogelijkheden ervoor zijn. Dit zal tevens een boost geven aan de innovatie van Nederlandse bedrijven die hier actief mee bezig zijn, lokale productie is minder milieu impact, het zorgt voor werkgelegenheid en kennis blijft in Nederland.