Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bedrijveninvesteringszones

Dit voorstel maakt de Experimentenwet BI-zones permanent. De Experimentenwet BI-zones stimuleert het ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen en winkelgebieden. De wet maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk kunnen investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Het gaat daarbij om een gebiedsgerichte heffing die door de gemeente op verzoek van een nader bepaalde meerderheid van de ondernemers kan worden ingesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2013
Einddatum consultatie 23-08-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Handel

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het voorstel:

1. Maakt de Experimentenwet BI-zones permanent.

2. Maakt het mogelijk dat ook eigenaren van onroerende zaken in een bedrijveninvesteringszone kunnen worden betrokken en aangeslagen.

3. Verlaagt de draagvlakeisen voor verlenging van een bedrijveninvesteringszone en verhoogt de draagvlakeisen voor het organisaren van een draagvlakmeting voor vervroegde beëindiging van een bedrijveninvesteringszone.

4. Maakt mogelijk dat activiteiten op internet die (mede) in het publiek belang zijn gefaciliteerd kunnen worden met een bedrijveninvesteringszone.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

1. Ondernemers op bedrijventerreinen en in winkelgebieden.
2. Gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

Het bestaande instrumentarium zal permanent worden aangevuld met een middel om het ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen en winkelgebieden te stimuleren.

Doel van de consultatie

Informeren en verkrijgen van reacties.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk op alle onderdelen van de regeling een reactie te geven. Wel heeft de Minister van Economische Zaken de Kamer al geinformeerd over zijn voornemens als gevolg van de evaluatie van de Experimentenwet BI-zones (Kamerstukken II 2012/13, 33511, nr. 1)

Meer informatie

  • Evaluatie van de Experimentewet BI-zones

  • Kamerbrief n.a.v. de evaluatie van de Experimentenwet BI-zones

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht