Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

Consultatie gesloten Onderwijs en wetenschap

In het kort

Dit wetsvoorstel gaat over een aanpassing van de studiefinancieringsrechten in het hoger onderwijs en over de tegemoetkoming voor studenten die tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd.

Reacties op deze consultatie612 openbaar

Bekijk alle reacties