Auteurscontractenrecht

In het voorontwerp worden wijzigingen voorgesteld in de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten met als doel de positie van de natuurlijke maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te versterken. Het consultatiedocument dient ter toelichting op het voorontwerp.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2010
Einddatum consultatie 30-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Cultuur

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het versterken van de positie van de natuurlijke maker (auteur en uitvoerende kunstenaar) ten opzichte van de exploitant van zijn werken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Auteurs en uitvoerende kunstenaars (zoals schrijvers, journalisten, vertalers, componisten, musici, beeldend kunstenaars en acteurs), exploitanten van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermde werken (zoals uitgeverijen, platenmaatschappijen en filmproducenten) en collectieve beheersorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling

Het voorontwerp heeft gevolgen voor de wijze waarop over de exploitatie van auteursrechtelijk beschermd werk kan worden gecontracteerd en de tenuitvoerlegging van deze overeenkomsten.

Doel van de consultatie

Met de consultatie worden belangstellenden uitgenodigd een reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen het gehele voorontwerp en consultatiedocument in hun reactie betrekken. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan de inzender heeft aangegeven dat deze openbaar mag worden gemaakt.

Meer informatie