Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Reactie

Naam Permiso, expertisecentrum vergunningen (mr. drs. J.H.I. van Dijk)
Plaats Nijmegen
Datum 20 november 2022

Vraag1

U kunt reageren op het volledige wetsvoorstel.
Als expertisecentrum vergunningen wil Permiso graag een bijdrage leveren aan de totstandkoming van nieuwe wetgeving ten aanzien van vergunningen. Wij zijn zelf betrokken bij de uitvoering van vergunningswetgeving en maken wetgeving begrijpelijk voor de uitvoeringspraktijk. Wij hebben kennis genomen van het via internetconsultatie ter inzage gelegde wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ (hierna: de Asielopvangwet). Dit zijn de juridische uitvoeringsvragen die wij hebben naar aanleiding van dit wetsvoorstel en in hoeverre we daar een antwoord op hebben kunnen vinden in het wetsvoorstel.

Bijlage