Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Blauwdruk Algemene pensioeninstelling (API)

Advies wordt gevraagd over de uitwerking van de Algemeen Pensioeninstelling (API). De staatssecretaris SZW en de minister van Financien toetsen ook de maatschappelijk toegevoegde waarde van een API. Een API is een nieuw type pensioenfonds dat bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt, zowel in het binnen- als buitenland. Door mogelijke schaalvoordelen in een API kunnen werkgevers en werknemers profiteren van minder uitvoeringslasten met behoud van medezeggenschap.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
28-02-2013
Einddatum consultatie
11-04-2013
Status
Gesloten
Type consultatie
Beleidsnota
Organisatie
Ministerie van Financiën, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen
Financieel toezicht Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een API zal vooral voordeel bieden voor ondernemingspensioenfondsen. Zij kunnen schaalvoordelen behalen in de uitvoering en vermindering van bestuurlijke lasten. Dat kan leiden tot een meer efficiënte uitvoering tegen lagere kosten. De API is ook van belang voor multinationals die behoefte hebben aan een pensioenfonds dat grensoverschrijdend kan opereren en de aansturing van pensioenregelingen van bedrijfsonderdelen uit diverse landen kan centraliseren en vereenvoudigen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Pensioenuitvoerders, werkgevers, werknemers

Verwachte effecten van de regeling

Schaalvoordelen in de uitvoering van pensioenregelingen kunnen leiden tot een efficiëntere uitvoering tegen lagere kosten. De API kan daarnaast voor multinationals de aansturing van pensioenregelingen van bedrijfsonderdelen uit diverse landen kan centraliseren en vereenvoudigen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is tweeledig:
- inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van de API voor het Nederlandse pensioenstelsel, en
- ideeën verzamelen voor het oplossen van eventuele geconstateerde tekortkomingen in de blauwdruk.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U mag op alle gepresenteerde voorstellen in dit document commentaar leveren, waarbij u ook uitdrukkelijk wordt uitgenodigd om aan te geven welke toegevoegde waarde u voor de API in het Nederlandse pensioenstelsel ziet. Voorts wordt u uitgenodigd om bij eventuele geconstateerde tekortkomingen tevens alternatieve oplossingen in te brengen.

Meer informatie

Acties

Delen regeling