Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

wijziging Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren vanwege verruiming van fouilleerbevoegdheden

Deze wijziging van de Ambtsinstructie is nodig voor de inwerkingtreding van een wijziging van artikel 7 van de Politiewet 2012, als onderdeel van de Wet verruiming fouilleerbevoegdheden uit 2014 (gewijzigd in 2015). Deze wijziging bevat bepalingen over de zogenoemde veiligheids- en vervoersfouillering (onderzoek aan kleding en voorwerpen) en insluitingsfouillering (onderzoek aan kleding en voorwerpen en aan en in het lichaam).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
03-12-2016
Einddatum consultatie
20-01-2017
Status
Gesloten
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Onderwerpen
Politie brandweer en hulpdiensten

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De Politiewet 2012 verplicht tot het stellen van nadere regels over artikel 7 in de Ambtsinstructie. Deze conceptwijziging geeft daar uitvoering aan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Arrestanten, en degenen die ten behoeve van de hulpverlening aan hen worden ondergebracht op het politie- of brigadebureau.

Verwachte effecten van de regeling

Meer duidelijkheid over de toepassing van fouilleerbevoegdheden van de politie, de Koninklijke Marechaussee en buitengewone opsporingsambtenaren.

Doel van de consultatie

Gelegenheid bieden voor commentaar op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie

Acties

Delen regeling