Algemene voorwaarden

Om mee te kunnen doen aan de consultatie dient u uw naam, de naam van uw bedrijf of organisatie (indien van toepassing), woonplaats en e-mail adres op te geven. Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Zie daarvoor de privacystatement.

Uw reactie wordt samen met uw naam en indien u een reactie geeft namens een bedrijf, de naam van uw bedrijf of organisatie en uw woon- of vestigingsplaats geplaatst op de website voor internetconsultatie. Als u dat niet wil kunt u dat met een vinkje aangeven op het formulier waarmee u kunt reageren op een consultatie. In dat geval wordt uw reactie niet op de site gepubliceerd, maar wel als reactie verwerkt.

De organisatie die de consultatie heeft gepubliceerd behoudt zich het recht voor om zonder bericht aan de afzender, reacties te verwijderen die aanstootgevend zijn (bijvoorbeeld bijdragen die discriminerend of beledigend zijn, die schuttingtaal bevatten, of aanzetten tot haat) of die op een andere manier misbruik maken van de mogelijkheden van de site.

U wordt op het formulier waarmee u kunt reageren op een consultatie gevraagd geen persoonsgegevens (niet van uzelf of van anderen) op te nemen in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie. Dit om de verwerking van persoonsgegevens zo beperkt mogelijk te houden. De organisatie die de consultatie heeft gepubliceerd behoudt zich het recht voor om reacties te verwijderen die persoonsgegevens bevatten. U ontvangt daarover dan een bericht waarna u uw reactie, ontdaan van persoonsgegevens, opnieuw kunt indienen.

Personen jonger dan 16 jaar mogen niet reageren op een consultatie.