Afsplitsing oude vergunningen

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet bewerkstelligt dat delen van vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die zijn verleend vóór 1965 kunnen worden afgesplitst in verband met overdracht aan een ander.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-06-2013
Einddatum consultatie 02-08-2013
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Industrie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het bieden van zekerheid omtrent de gevolgen van afsplitsing van vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die zijn verleend vóór 1965 en daardoor in het belang van een doelmatige opsporing en winning van de Nederlandse olie- en gasvoorraden te voorzien in de behoefte dat ook delen van die vergunningen door de vergunninghouder kunnen worden overgedragen aan een ander.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel is van belang voor de houder van de winningsvergunningen die zijn verleend vóór 1965 en voor partijen die delen van die vergunningen zouden willen overnemen om daar mijnbouwactiviteiten te verrichten.

Verwachte effecten van de regeling

Door zekerheid te bieden over de gevolgen van afsplitsing die gepaard gaat met overdracht van een deel van een vóór 1965 verleende winningsvergunning voor het winnen van koolwaterstoffen wordt bereikt dat de door de vergunninghouder niet benutte delen van deze vergunningen beschikbaar kunnen komen voor anderen om daar mijnbouwactiviteiten te verrichten.

Doel van de consultatie

Informeren en gelegenheid bieden voor commentaar.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op het gehele wetsvoorstel.