Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas

Wijziging van de regels betreffend afsluitbeleid elektriciteit en gas als gevolg van de introductie van op afstand uitleesbare meetinrichtingen, evaluatie van de regeling in 2010 en 3e pakket energierichtlijnen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-04-2011
Einddatum consultatie 17-05-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om ongewenste afsluiting van
elektriciteit en gas van kleinverbruikers te voorkomen. Daarnaast
heeft deze regeling tot doel om het oplopen van betalings-
achterstanden bij kleinverbruikers te voorkomen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Afnemers (kleinverbruikers) van elektriciteit en gas, netbeheerders, leveranciers en schuldhulpverleningsinstanties

Verwachte effecten van de regeling

Afnemers worden beschermd tegen afsluiting van energie in situaties waarin afsluiting ongewenst is. Energiebedrijven moeten de procedures zoals beschreven in de regeling doorlopen alvorens ze over mogen gaan tot afsluiting. Afnemers moeten op hun beurt goede wil tonen om een oplossing te vinden voor hun schulden en zo afsluiting te voorkomen.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen en in de gelegenheid stellen om opmerkingen in te sturen over de concept-regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de concept-regeling. Reacties worden na afloop van de consultatie openbaar gemaakt, tenzij door de indiener nadrukkelijk is aangegeven dat deze vertrouwelijk behandeld dienen te worden.