Wet wijziging auteurscontractenrecht

Recht

In het kort

Dit voorontwerp van wet bevat de wijzigingen van het auteurscontractenrecht die worden voorgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht en een door de Tweede Kamer aangenomen motie over verplicht collectief beheer bij video on demand.

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie1 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties