Wet wijziging auteurscontractenrecht

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Dit voorontwerp van wet bevat de wijzigingen van het auteurscontractenrecht die worden voorgesteld naar aanleiding van de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht en een door de Tweede Kamer aangenomen motie over verplicht collectief beheer bij video on demand.

Reacties op deze consultatie29 openbaar

Bekijk alle reacties