Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling ivm aanwijzing van gemeenten met een penitentiaire inrichting

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 21 mei 2023

Vraag1

Wat vindt u ervan dat de gemeenten met een gevangenis de taak erbij krijgen om identiteitskaarten aan gedetineerden te verstrekken?
Een gedetineerde woont de facto in de gemeente waar de gevangenis staat, dus het lijkt mij tamelijk vanzelfsprekend dat die gemeente voor dit soort zaken aanspreekbaar is. Vreemd dat dit nu pas wordt geregeld.

Wat is eigenlijk de reden dat een burger voor dit soort zaken bij maar één gemeente terechtkan? Deze beperking lijkt mij een overblijfsel uit de tijd dat de bevolkingsadministratie een papieren aangelegenheid was.

Ik zou het voorstel breder trekken: elke burger moet voor dit soort zaken bij elke gemeente terechtkunnen.