Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet

Reactie

Naam RUD Drenthe (mr d wagenar)
Plaats Assen
Datum 31 maart 2020

Vraag1

Hebt u een vraag of opmerking? U kunt op alle vier de delen van de regeling en de toelichting reageren.
In artikel 7.53a wordt het volgende aangegeven:
a. de aard, samenstelling, hoeveelheid in tonnen, herkomst en wijze van registratie van het zuiveringsslib;

In de toelichting (deel 3) zijn de begrippen als volgt toegelicht.
Onder ‘aard’ worden de kenmerken en eigenschappen van het zuiveringsslib verstaan. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de fysieke eigenschappen (vast, vloeibaar, slurrie, brij/pasta) en de chemische eigenschappen.
Onder ‘samenstelling’ wordt verstaan de fracties of stoffen waaruit het zuiveringssllib bestaat en de verhouding waarin deze voorkomen.
Met ‘herkomst’ wordt bedoeld waar het zuiveringsslib vandaan komt.

Wij zouden de 'milieuhygiënische verklaring' graag expliciet vermeld zien bij deze toelichting. Dit om onduidelijkheden in de praktijk te voorkomen. Nu staat er dat bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de chemische eigenschappen. Dit biedt teveel interpretatieruimte naar onze mening.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht