aanscherping voorwaarden dubbele kinderbijslag

Deze consultatie betreft de aanscherping voorwaarden dubbele kinderbijslag

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-02-2014
Einddatum consultatie 07-03-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de huidige wet is het zo dat als een kind in verband met het volgen van onderwijs/beroepsopleiding niet thuis woont, terwijl de ouders wel aanzienlijk in de onderhoudskosten bijdragen, er recht bestaat op dubbele kinderbijslag. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te toetsen of het nodig is dat het kind niet meer thuis woont. Het kabinet wil nu regelen dat de noodzakelijkheid van het uitwonend zijn om onderwijsredenen, wel goed en objectief kan worden beoordeeld.
De nieuwe regels zijn deel van het wetsvoorstel Wet hervorming kindregelingen, dat bij de Tweede Kamer in behandeling is. Dat wetsvoorstel wordt uitgewerkt in enkele meer praktische regelingen. Die praktische uitwerking is het, waar deze consultatie over gaat.

Voortaan is, volgens het voorstel, dubbele kinderbijslag-om-onderwijsredenen alleen mogelijk als:
a) De ouders een bepaald beroep hebben, namelijk dat van binnenschipper, kermisexploitant of circusartiest.
b) De ouders in een bepaald (geïsoleerd) deel van Nederland wonen, namelijk op een van de volgende Waddeneilanden: Ameland, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog.
c) Het kind uitwonend is omdat het een opleiding volgt die maar op weinig instellingen wordt aangeboden, en er binnen een straal van 25 kilometer geen locatie is waar de betreffende opleiding wordt aangeboden.
d) De ouders in het buitenland wonen en werkzaamheden verrichten in het algemeen belang of dat het om verzekerde ouders gaat die wonen op Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Een inhoudelijke toelichting hierop vindt u in het hier bijgevoegde document (zie het document ‘Toelichting’).
Daarnaast zijn 4 bijlagen bijgevoegd (naar deze bijlagen wordt in genoemde inhoudelijke toelichting verwezen).

De bijlagen treft u op deze pagina aan onder het kopje meer informatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huishoudens met kinderen onder de 16 jaar die niet meer onder de nieuwe regels vallen kunnen de dubbele kinderbijslag vanaf 1 oktober 2015 verliezen. Zij krijgen nog wel enkele kinderbijslag.
Nieuwe gevallen moeten per 1 januari 2015 aan de nieuwe regels voldoen.
De regels gaan ook gelden voor 16- en 17-jarigen. Voor ouders van deze kinderen die nu dubbele kinderbijslag krijgen, komt er overgangsrecht.

Verwachte effecten van de regeling

Structureel zullen naar schatting 750 ouders minder dan nu dubbele kinderbijslag voor hun kinderen ontvangen. Zij blijven recht houden op enkelvoudige kinderbijslag.

Doel van de consultatie

De consultatie is bedoeld om na te gaan of onbedoeld kinderen worden uitgesloten van dubbele kinderbijslag omdat beroepen, opleidingen of bepaalde gebieden over het hoofd zijn gezien bij het opstellen van de regelgeving.
Let wel, wat de opleidingen betreft gaat het alleen om door de overheid bekostigde opleidingen, niet om private opleidingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Doel van deze consultatie is niet om de voorgestelde verandering in de Kinderbijslagwet zelf voor reactie voor te leggen. Wel wordt u uitgenodigd uw reactie te geven op de praktische uitwerking.

Meer informatie

  • BIJLAGE 1 Lijst van opleidingen die op minder dan tien instellingen gegeven wordt

  • BIJLAGE 2 Lijst van scholen met licentie in verband met dans- en muziekvakopleiding

  • BIJLAGE 3 Lijst van scholen met licentie in verband met (top)sporttalent

  • BIJLAGE 4 Artikel 7 zesde lid, Algemene Kinderbijslagwet, zoals nu in de Tweede Kamer in behandeling