Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Aanpassing tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Reactie

Naam CAMO NL.MG.8065, Commissie technische zaken afdeling zweeefvliegen KNVVL (voorzitter CTZ / cca CAMO E.J. Veldhuizen)
Plaats Woerden
Datum 22 november 2019

Vraag1

Heeft u op- en aanmerkingen op de voorgenomen aanpassing van de tarieven?
Betreft tarieven luchtvaart. Het lijkt logisch dat de overheid kosten in rekening brengt voor werkzaamheden. MAAR: stel je eens de vraag wat de regels, wetten, bewijzen van bevoegdheid en vergunning opleveren? Creëert de overheid waarde of alleen maar kosten? Waarde zou zijn: aantoonbaar grotere veiligheid, toegenomen efficiëntie. Als je eens goed nadenkt en kijkt naar de vele veranderingen, dan ontstaat er voornamelijk papierwerk voor de klanten van de overheid (burgers/ luchtvarenden). Wij (de klanten) moeten veel werk verzetten om aan de eisen van de overheid te voldoen en er bovendien voor betalen. Het is tijd dat we eens ophouden met die geld verslindende activiteiten. Als zodanig teken ik bezwaar aan tegen tarieven voor conversie van CAMO naar CAO. Ik zou graag willen weten bij welke ambtenaar ik de kosten kan declareren die wij moeten maken voor papierwerk, organisatieaanpassingen en training van vrijwilligers? De overheid dient zich er rekenschap van te geven dat de klanten niet om een CAO organisatie gevraagd hebben. Conversie van CAMO naar CAO moet GRATIS!
Hetzelfde geldt voor vergunningen voor DTO's. We beoefenen de zweefvliegerij al jaren zonder DTO of al die andere EASA regels. De veiligheid neemt niet toe met de invoering van EASA regels. Er ontstaat alleen meer papier en meer vinklijstjes. Afgifte DTO vergunningen voor zweefvliegen moet ook GRATIS.
Tot slot maak ik bezwaar tegen de oplichterstarieven (sorry ik heb er geen ander woord voor) van KIWA voor de afgifte en conversie van PART 66 L bevoegdheden. Vergelijk dat eens met een paspoort of rijbewijs! En, wat voegt dat KIWA nu toe? KIWA kan alleen lijstjes controleren en vinkjes zetten. KIWA kan niet beoordelen of een technicus competent is, veilig werkt en vakman is. Waarom zou een technicus aan KIWA €175 moeten betalen? Voor het afvinken van een formuliertje? Dus graag aanpassing van tarieven naar NUL. Zeker voor activiteiten en vergunningen die niets aan maatschappelijke waarde opleveren. De mensen die daar mee bezig zijn kunnen beter in de zorg aan de slag, of in het onderwijs of bij de politie.
Namens Commissie Technische Zaken Zweefvliegen, CAMO NL. MG.8065, E. Veldhuizen (voorzitter, coordinator continuing airworthiness)
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht