Wet aanpak woonoverlast

De consultatie gaat over een initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Klaas Dijkhoff. Het wetsvoorstel ziet op de aanpak van woonoverlast.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-03-2014
Einddatum consultatie 07-05-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Bestuursrecht Gemeenten Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de voorgestelde regeling is om woonoverlast aan te pakken. Burgemeesters kunnen dankzij dit voorstel effectief en maatgericht optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgemeesters, gemeenteraden, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren, buurtwerkers.

Verwachte effecten van de regeling

Het verwachte effect van de regeling is dat de burgemeester effectief en maatgericht kan optreden tegen mensen die woonoverlast veroorzaken.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden de gelegenheid te bieden om een reactie te geven op het initiatiefwetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie is mogelijk op het gehele wetsvoorstel.