Wetsvoorstel 1 april aanmelding, toelatingsrecht en recht op studiekeuzeadvies in het mbo.


De overgang van vo naar mbo kan kwetsbaar zijn voor leerlingen. Om dit overstapproces te versterken ziet dit wetsvoorstel toe op de invoering van een aanmelddatum in het mbo, een plicht tot het uitwisselen van gegevens betreffende de overstap, de introductie van een toelatingsrecht tot het mbo evenals het recht op een studiekeuzeadvies voor aankomend mbo-deelnemers.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-08-2015
Einddatum consultatie 14-09-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel beoogt de overstap van jongeren naar het mbo te verbeteren en daarbij de positie van de aankomend mbo-student te versterken. Het doel is jongeren beter te begeleiden bij de overstap, hen meer duidelijkheid en zekerheid te geven over hun mogelijkheden in het mbo en de risico’s op uitval te verminderen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Scholen voor voortgezet onderwijs incl. praktijkonderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten en leerlingen die zich willen aanmelden voor een mbo-opleiding. De maatregelen gaan ook gelden voor de BES-eilanden met uitzondering van de plicht tot uitwisseling van gegevens

Verwachte effecten van de regeling

Verwacht wordt dat de maatregelen uit het wetsvoorstel leerlingen ondersteunen bij het maken van de overstap van vo naar mbo inclusief hun beroepskeuze en dat zij meer zekerheid en duidelijkheid krijgen over hun mogelijkheden in het mbo. Scholen en gemeenten kunnen jongeren beter en eerder bij de overstap begeleiden en instellingen kunnen aankomende leerlingen een betere en tijdige intake aanbieden

Doel van de consultatie

Nagaan wat de reacties zijn op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op het gehele wetsvoorstel reageren.

Meer informatie