Meerjarige regeling specifieke uitkeringen aandachtsgroepen

Goede en betaalbare huisvesting staat voor aandachtsgroepen onder druk. Met deze regeling wil het kabinet het bouwen voor aandachtsgroepen stimuleren. Deze regeling bouwt voort op de regeling huisvesting aandachtsgroepen uit 2021 en moet komende tranches mogelijk maken. In deze consultatie zit in de bijlage de derde tranche verwerkt. Ook liggen er een aantal inhoudelijke wijzigingen voor ten opzicht van de vorige regeling, dit o.a. naar een tussenevaluatie van deze vorige regeling uit 2021.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-05-2022
Einddatum consultatie 23-06-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 14214
Onderwerpen Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten (VNG), Provincies (IPO), ontwikkelende partijen en deze vertegenwoordigende brancheverenigingen (VNG, G4/G40, Bouwend Nederland, NVB-Bouw, NEPROM, Vereniging Eigen Huis), woningcorporaties (Aedes), woningzoekenden (in het bijzonder aandachtsgroepen).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door de stimulans van de regeling is het beoogde effect dat er meer woningen beschikbaar komen voor aandachtsgroepen. Hier is ervaring mee opgedaan omdat er reeds twee eerdere tranches hebben plaatsgevonden met positieve gevolgen voor de bouw voor aandachstgroepen. De doelgroep aandachtsgroepen krijgt zo een groter woningaanbod. Daarnaast is er een effect voor gemeenten die binnen hun maatschappelijke opgaven meer woningen kunnen realiseren voor deze groepen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele voorliggende regeling worden gereageerd. De regeling bevat een meerjarige opzet om meerdere tranches mogelijk te maken om gemeente uitkeringen te geven om woningen te bouwen voor aandachstgroepen. Met de bijlage wordt elke tranche mogelijk gemaakt. In deze bijlage zit de beoogde derde tranche in de bijlage. Men kan zowel op de meerjarige regeling zelf als op de bijlage (derde tranche) reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Regeling specifieke uitkering tweede tranche voor huisvesting aandachtsgroepen

Bron: wetten.overheid.nl