Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in verband met het aanwijzen van twee aandoeningen die gelijkgesteld worden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-12-2021
Einddatum consultatie 01-02-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 13631
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorstel heeft betrekking op cliënten met gerontopsychiatrische problematiek of een autismespectrumstoornis die in bepaalde gevallen onder het regime van de Wet zorg en dwang kunnen vallen. Dit raakt ook zorgverleners, zorginstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door dit besluit wordt het voor mensen met gerontopsychiatrische problematiek en autismespectrumstoornissen mogelijk om, indien aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan, onder het Wzd-regime te vallen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd. Daarnaast worden enkele specifieke vragen gesteld (zie document Vragen Ontwerpbesluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen bij Overige documenten)

Downloads

Overige documenten

  • Beantwoording IAK vragen uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

  • Vragen uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit zorg en dwang

Bron: wetten.overheid.nl