Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB voor studiesucces mbo

Het amendement Bisschop e.a. wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs met de grondslag om een opleiding als ‘zeer zwak’ te beoordelen. Daarvoor is onder andere nodig dat sprake is van onvoldoende studiesucces.
In deze AMvB is vastgelegd hoe studiesucces gemeten en beoordeeld wordt. Alleen bekostigde mbo-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 zijn opgenomen, omdat dit kon zonder de werkwijze van de inspectie aan te passen. Voor overige opleidingen wordt de werkwijze later wettelijk vastgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2021
Einddatum consultatie 14-01-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11864
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mbo instellingen, mbo studenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Door deze AMvB wordt het voorspelbaarder en duidelijk wanneer een opleiding het oordeel zeer zwak krijgt. Dit maakt het mogelijk om mbo opleidingen dit oordeel toe te kennen op een eenduidige wijze.

Gevolgen voor mbo instellingen
De regel- en administratieve druk voor mbo-instellingen wordt niet vergroot, omdat de beoordeling van het studiesucces wordt gebaseerd op reeds bestaande gegevens.

Gevolgen voor studenten
Er zijn geen directe gevolgen voor studenten.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Amendement van het lid Bisschop c.s. over de kwalificatie ‘zeer zwak’ in het mbo

Bron: www.tweedekamer.nl

Wet

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl