Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verruiming 1-februariregeling

Dit wetsvoorstel verruimt de huidige regeling voor mbo-gediplomeerden in het ho. Na deze wetswijziging kunnen deze studenten maximaal 12 maanden, in plaats van 5, met een minimaal financieel risico een hbo-opleiding ervaren en wennen aan, bijvoorbeeld, de manier van studeren in het hbo. Indien zij in de eerste periode van twaalf maanden van hun studie besluiten te stoppen met hun hbo-opleiding, en hun recht op studiefinanciering stopzetten, wordt hun prestatiebeurs ho omgezet in een gift.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-07-2021
Einddatum consultatie 08-09-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 12979
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten die doorstromen van het middelbaar beroepsonderwijs naar het hoger beroepsonderwijs.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Hiermee wordt beoogd een drempel te verlagen voor studenten die wel willen doorstromen naar het hbo, maar dat op dit moment niet doen. Een van de redenen die hiervoor wordt genoemd is dat zij niet zeker weten of het hbo bij hen past en bang zijn een hoge studieschuld op te bouwen. Door de verruiming van de 1-februariregeling kunnen deze studenten maximaal twaalf maanden ervaren wat het is om een hbo opleiding te volgen met een minimaal financieel risico.

Waarop kunt u reageren

Men kan op alle onderdelen van het wetsvoorstel reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling