Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om voor studenten een gepersonaliseerde leerroute binnen de opleiding te kunnen ontwikkelen (flexibel onderwijs). Deze ruimte wordt gerealiseerd door de verankering van het experiment leeruitkomsten in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk (WHW).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2021
Einddatum consultatie 12-07-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 11840
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

ho-studenten, ho-instellingen en aspirant-studenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De regeling zal tot gevolg hebben dat de instellingen in staat worden gesteld opleidingstrajecten af te stemmen op de specifieke situatie, kenmerken en behoeften van uiteenlopende doelgroepen studenten. Deze manier van onderwijs geeft de student daarom meer mogelijkheden om een eigen leerroute te bepalen en daarbij reeds opgedane kennis, inzicht en vaardigheden in te zetten in het opleidingstraject.
Dit zal mogelijkerwijs tot gevolg kunnen hebben dat studeren voor aspirant-studenten aantrekkelijker wordt, en zij eerder zullen besluiten een studie te gaan volgen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op de gehele regeling worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen