Wijziging Regeling beheer verpakkingen ivm statiegeld op blik

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een ministeriële regeling voor statiegeld op metalen drankverpakkingen (blikjes) voor. Blikjes komen vaak voor in het zwerfafval, en de ambitie is om dit terug te dringen. De staatssecretaris heeft besloten dat per 31 december 2022 statiegeld op blikjes wordt ingevoerd, zie de kamerbrief daarover. In de voorliggende Regeling wordt deze invoering nader uitgewerkt, onder andere door bepalingen over de informatie op de blikjes.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-03-2021
Einddatum consultatie 15-04-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 12674
Onderwerpen Afval

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Producenten en consumenten van blikjes.

Doel van de Regeling
Op 31 december 2022 wordt statiegeld op blikjes ingevoerd. In de regeling wordt bepaald dat de minimale hoogte van het statiegeld 15 cent is, en dat op de blikjes het woord ‘statiegeld’ onuitwisbaar moet worden gedrukt. Het vermelden van ‘statiegeld’ zorgt voor duidelijkheid voor de consument.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Statiegeld wordt ingevoerd om de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval terug te dringen. Doel van het statiegeld is om 90% van de blikjes gescheiden in te zamelen, daarvoor is een statiegeld van minimaal 15 eurocent nodig.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 april 2021 via deze website reageren op de Regeling en in het bijzonder op de vastgelegde minimale hoogte van statiegeld en de aanduiding ‘statiegeld’ op de blikjes.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling beheer verpakkingen

Bron: wetten.overheid.nl

Internetconsultatie BESLUIT maatregelen metalen drankverpakkingen

Bron: internetconsultatie.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl