Verlenging Twbmt

Dit wetsvoorstel verlengt de werkingsduur van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding met vijf jaar. Daardoor vervalt deze wet niet op 1 maart 2022, maar op 1 maart 2027. Het wetsvoorstel strekt niet tot inhoudelijke wijziging van de Twbmt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-12-2020
Einddatum consultatie 26-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10400
Onderwerpen Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Dit wetsvoorstel verlengt de werkingsduur van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) met vijf jaar.

De Twbmt maakt het mogelijk vrijheidsbeperkende bestuurlijke maatregelen op te leggen aan personen die op grond van hun gedragingen in verband kunnen worden gebracht met (de ondersteuning van) terroristische activiteiten. Tevens voorziet de Twbmt in een grondslag tot weigering en intrekking van een beschikking, als het ernstig gevaar bestaat dat de beschikking zal worden gebruikt ten behoeve van (de ondersteuning van) terroristische activiteiten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De personen aan wie een bestuurlijke maatregel wordt opgelegd, zullen zich aan de daarin opgenomen verplichtingen en verboden moeten houden. Ook kan een effect op burgers zijn dat een beschikking wordt geweigerd of ingetrokken.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele voorstel van wet en de gehele toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

Bron: wetten.overheid.nl