Implementatiewetsvoorstel richtlijn modernisering consumentenbescherming

Met dit wetsvoorstel wordt de Richtlijn (EU) 2019/2161 wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie geïmplementeerd. Deze richtlijn beoogt een betere handhaving van consumentenregels. Daarnaast worden deze regels gemoderniseerd zodat zij beter geschikt zijn voor nieuwe, met name digitale, ontwikkelingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-10-2020
Einddatum consultatie 22-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 11360
Onderwerpen Burgerlijk recht Markttoezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

(Online) handelaren, waaronder onlinemarktplaatsen, consumenten en de toezichthoudende instanties (de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)).

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is de bedoeling dat consumenten met de regeling beter beschermd worden en dat voor ondernemers een gelijker speelveld wordt gerealiseerd op de Europese markt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het implementatiewetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn modernisering consumentenbescherming

Bron: eur-lex.europa.eu