Lachgasbesluit

Met dit besluit wordt lachgas op lijst II van de Opiumwet geplaatst en worden de oorspronkelijke toepassingen van lachgas uitgezonderd van het Opiumwetverbod.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-06-2020
Einddatum consultatie 10-07-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 11374
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Producten, fabrikanten van medisch lachgas en lachgas voor technische en gastronomische toepassing. Ook worden verkopers van lachgas voor technische en gastronomische toepassing geraakt, burgers, en organisatoren en beoefenaars van dragracen. Daarnaast worden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de politie, het Openbaar Ministerie, en de douane geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit heeft primair gevolgen voor fabrikanten en groothandelaren van lachgas bestemd voor gebruik in de (dier)geneeskunde omdat voor hen een ontheffingsplicht geldt. In mindere mate heeft het besluit gevolgen voor producenten, verkopers en eindgebruikers van lachgas bestemd voor technische en gastronomische toepassing omdat deze toepassingen gelet op hun aard en omvang in algemene zin van het Opiumwetverbod worden uitgezonderd. Met dit besluit mogen burgers nog maar in beperkte mate en vorm lachgas voor gastronomische toepassing kopen en bezitten.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle aspecten van het besluit, de toelichting en de daarbij horende bijlagen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Opiumwet

Bron: wetten.overheid.nl

Opiumwetbesluit

Bron: wetten.overheid.nl