Amvb afschaffen rookruimtes

Het sluiten van de rookruimtes is één van de maatregelen van het Nationaal Preventieakkoord. In deze concept amvb wordt de uitspraak van de Hoge Raad van september 2019, als gevolg waarvan rookruimtes in de horeca verboden zijn, gecodificeerd. Verder wordt wetgeving ingericht om de rookruimtes in (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen en het bedrijfsleven op termijn te sluiten. Ten slotte worden enkele technische omissies hersteld en verwijzingen geactualiseerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2020
Einddatum consultatie 10-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10838
Onderwerpen Gezondheidsrisico's

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Horeca, (semi-)publieke sectoren en openbare gebouwen en het bedrijfsleven, jongeren, ex-rokers en andere consumenten van sigaretten en shagtabak worden geraakt door het voorstel. Met betrekking tot de (semi-)publieke sectoren betreft het onder meer instellingen of verenigingen voor gezondheidszorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kunst en cultuur, sport, sociaal-cultureel werk, zorg of onderwijs. De tabaksindustrie is in verband met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het voorstel maar kan door middel van internetconsultatie reageren op de voorliggende conceptregeling. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met dit artikel.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

In de regeldruk toets heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk geconstateerd dat deze wijziging van het besluit geen (significante) regeldrukgevolgen heeft.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen van de voorgestelde maatregel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Tabaks- en rookwarenwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl