Wet kwaliteit incassodienstverlening

De kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening moet omhoog. Dit is belangrijk voor schuldenaren, schuldeisers en dienstverleners. Er komen eisen voor incassobureaus en buitengerechtelijk incassowerk van advocaten/gerechtsdeurwaarders en bedrijven die vorderingen opkopen. Bureaus en bedrijven die daaraan voldoen, worden openbaar geregistreerd. Zonder registratie mag men niet actief zijn. Ook komt er een regeling tegen ongewenste stapeling van incassokosten bij termijnvorderingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-02-2020
Einddatum consultatie 18-03-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10323
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht Handel Markttoezicht Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De nieuwe regels gaan gelden voor verrichters en aanbieders van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Dan gaat het bijvoorbeeld om incassobureaus. Maar ook om advocaten, deurwaarders en opkopers, die buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verrichten of aanbieden. Organisaties rond deze groepen, zoals brancheorganisaties en toezichthouders, krijgen met de nieuwe wet te maken. Dit geldt ook voor schuldeisers, mensen met schulden en de organisaties die bij hen betrokken zijn.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verrichters en aanbieders van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden moeten zich houden aan inhoudelijke eisen om actief te mogen zijn. Op naleving van die eisen wordt toezicht gehouden. Bureaus en bedrijven moeten een registratie aanvragen. Niet alleen in hun eigen belang, maar ook in het belang van schuldeisers en mensen met schulden is het verwachte effect dat de kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening verbetert. Wie nu verdiensten haalt uit oplopende buitengerechtelijke incassokosten bij termijnvorderingen, krijgt te maken met een wettelijke beperking. Anderzijds krijgen schuldenaren in dat geval te maken met minder hoge incassokosten.

Waarop kunt u reageren

In het regeerakkoord is afgesproken dat bij incasso misstanden effectiever worden bestreden en dat er een incassoregister, inhoudelijke eisen en handhavingsmaatregelen komen. Ook heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om het ongewenste verdienmodel bij de cumulatie van termijnvorderingen tegen te gaan. Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over die wetgeving in voorbereiding en om hun de gelegenheid te bieden een reactie te geven. Op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting is uw reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Artikel 6:96 BW

Bron: wetten.overheid.nl