Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet BRP en Wbap BES

Het wetsvoorstel wijzigt enkele onderdelen van de Wet basisregistratie personen ter bevordering van de goede uitvoering van de wet en herstelt enige omissies. Ook wordt de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES aangepast in verband met het opnemen van een regeling voor het registreren van levenloos geboren kinderen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2019
Einddatum consultatie 29-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 6301
Onderwerpen Gemeenten Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zie beantwoording vragen IAK

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie beantwoording vragen IAK

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele ontwerp-wetsvoorstel en de memorie van toelichting worden gereageerd.

Downloads

  • Concept regeling

    concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen en de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet basisregistratie personen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet basisadministraties persoonsgegevens BES

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling