Implementatiewetsvoorstel richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Met dit wetsvoorstsel worden twee Europese consumentenrechten richtlijnen geïmplementeerd. De richtlijnen regelen o.a. dat consumenten zowel voor digitale inhoud (bijv. games, applicaties), digitale diensten (bijv. streaming) als voor goederen met een digitaal element (bijv. een smart TV) recht krijgen op (veiligheids-)updates zolang zij die redelijkerwijs mogen verwachten. Ook wordt de duur van de omkering van de bewijslast ten gunste van de consument verlengd van zes maanden naar één jaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-12-2019
Einddatum consultatie 31-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 10623
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Handelaren die goederen verkopen en digitale inhoud of digitale diensten leveren en consumenten die deze producten aanschaffen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het is de bedoeling dat consumenten met de regeling beter beschermd worden en dat voor ondernemers een gelijker speelveld wordt gerealiseerd op de Europese markt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het implementatiewetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Burgerlijk Wetboek

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling wet handhaving consumentenbescherming

Bron: wetten.overheid.nl