Wet amicus curiae ("meedenkers") en kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak

Het wetsvoorstel geeft aan de hoogste bestuursrechters de mogelijkheid om anderen dan de direct betrokken partijen te laten meedenken bij een bepaalde zaak (amicus curiae procedure). Daardoor krijgen deze rechters een beter en breder zicht op de maatschappelijke gevolgen van een te nemen beslissing. Verder completeert het wetsvoorstel het stelsel van "kruisbenoemingen" bij de hoogste bestuursrechters. Hierdoor kunnen rechters van de Raad van State deelnemen aan de rechtspraak bij de Hoge Raad.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-10-2019
Einddatum consultatie 05-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10667
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De hoogste bestuursrechters (Hoge Raad, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven). Daarnaast maatschappelijke organisaties en anderen (burgers en bedrijven) in gevallen waarin zij door de hoogste bestuursrechter in de gelegenheid worden gesteld mee te denken over een bepaalde bij die bestuursrechter aanhangige zaak.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Maatschappelijke organisaties en anderen (burgers en bedrijven) zullen in bepaalde gevallen de gelegenheid hebben om hun mening te geven over een bepaalde zaak die bij een hoogste bestuursrechter aanhangig is. Voor de hoogste bestuursrechters zelf heeft de regeling als effect dat zij beter in staat zijn om alle relevante gezichtspunten te betrekken bij een beslissing. De completering van het stelsel van kruisbenoemingen heeft voor de hoogste bestuursrechters tot effect dat zij nog beter in staat zijn om rechtseenheid te bereiken.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen is uw reactie welkom.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Algemene wet inzake rijksbelastingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet op de rechterlijke organisatie

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Algemene wet bestuursrecht

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Bron: wetten.overheid.nl