Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure

De leden van de Eerste Kamer worden voortaan voor zes jaar gekozen in plaats van vier jaar. Om de drie jaar worden 37 of 38 leden gekozen.
Een tweede lezing van een grondwetsherziening wordt voortaan behandeld in een verenigde vergadering van de Tweede en de Eerste Kamer.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-09-2019
Einddatum consultatie 09-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10730
Onderwerpen Parlement

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Tweede Kamer
Eerste Kamer
Provinciale staten
Kiescolleges van de openbare lichamen in Caribisch Nederland
Kiesraad
Politieke partijen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De aanpassing van de verkiezingswijze versterkt het evenwicht tussen enerzijds het politieke karakter van de Eerste Kamer als (getrapt) gekozen volksvertegenwoordiging en haar rol als instantie van heroverweging en reflectie anderzijds.
De aanpassing vermindert het risico dat de provinciale statenverkiezingen overschaduwd worden door de verkiezing van de Eerste Kamer.
De behandeling van de tweede lezing van grondwetsherzieningen in een verenigde vergadering voorkomt dat een minderheid in de Eerste Kamer een grondwetsherziening verhindert die wordt gesteund door een grote meerderheid van de Tweede Kamer, die mede voor die tweede lezing is gekozen.

Waarop kunt u reageren

Dit conceptwetsvoorstel vloeit voort uit het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel.
Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het voorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Grondwet

Bron: wetten.overheid.nl

Eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

Bron: www.staatscommissieparlementairstelsel.nl

Kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel

Bron: www.rijksoverheid.nl