Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog

Bij Wet van 24 april 2019 (Stb. 2019, 182) is het beroep van klinisch technoloog opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG.
Alleen personen, die voldoen aan de opleidingseisen, kunnen worden ingeschreven in het BIG-register van klinisch technoloog.
Deze opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van de klinisch technoloog worden vastgelegd in het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog. Over dat besluit wordt uw mening gevraagd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2019
Einddatum consultatie 25-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10732
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, met name klinisch technologen en artsen;
- Organisaties van beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg;
- Zorginstellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op grond van de wet wordt inschrijving in het BIG-register van klinisch technoloog alleen mogelijk als een opleiding tot klinisch technoloog is voltooid.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit.

Downloads

Externe bronnen

kamerstuk 35045, nr 3

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Staatblad 2019, 182

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling