Verhoging strafmaximum deelneming terroristische organisatie

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 23 januari 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Waarom is er in het wetboek een separaat hoofdstuk gewijd aan terrorisme? Logischer en eenvoudiger lijkt mij dat de verdachte behandeld wordt volgens het reguliere strafrecht, behalve dat de aanwezigheid van een terroristisch motief reden kan zijn voor verzwaring van de straf.

Dus geef de rechter de ruimte om de straf die hij, het terroristische motief wegdenkend, passend acht op basis van het reguliere strafrecht, te verhogen met 0 tot N maanden (of 0 tot P procent) vanwege dat terroristische motief, ook als daarmee het reguliere maximum wordt overschreden.

In het bijzonder kan deelname aan een terroristische organisatie dan beoordeeld worden als deelname aan een "gewone" criminele organisatie, om uiteindelijk de straf die daaruit volgt te verhogen met een "terrorisme-malus".

Een dergelijke generieke implementatie van de gedachte dat terrorisme extra straf verdient laat de strafmaat voor terrorisme automatisch meebewegen met zowel het soort misdaden die terroristen plegen als de algemene ontwikkelingen in het strafrecht.